NL

PASSIE VOOR ONS TURNVERLEDEN

WELKOM IN DEGYMNAS!

DeGymnas is een ontmoetingsplaats voor oudgedienden uit de turnsport.

Gymnasten, train(st)ers, juryleden, bestuurders en supporters die elkaar al jaren niet meer zagen, kunnen elkaar terugvinden in DeGymnas om tussen vele oude turntoestellen, bekers, tijdschriften en foto’s terug te blikken op al het mooie en uitzonderlijke wat de turnsport hun bezorgde.


DeGymnas wil hier toe bijdragen door mensen hun passie

voor de gymnastiek op een dynamische, inspirerende en belevende manier te laten delen en deze door te geven. 


In DeGymnas herbeleef je je eigen turnverleden en dat van zovele turnhelden die in ons geheugen gegrift zijn. Voor alle actieve gymnasten heel zeker een inspiratiebron. 


Op deze manier wordt DeGymnas een beetje

'A HOME OF GYMNASTICS'.

PASSIE VOOR ONS TURNVERLEDEN

CONTACTEER ONS

Heirbaan 53

9120 Haasdonk

0475 83 48 70

OPENINGSUREN


DeGymnas is voorlopig beperkt open

op afspraak voor groepen en sportgerelateerde vergaderingen.


Bel voor een afspraak: 0475 83 48 70© Copyright. All Rights Reserved. www.binnenwerk.be